หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองอรัญญิก
 
NEWS
เทศบาลเมืองอรัญญิก ยินดีให้บริการค่ะ (^_^)
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองอรัญญิก
 
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภา ทม.อรัญญิก
 
รองประธานสภา ทม.อรัญญิก
 
เลขานุการสภา ทม.อรัญญิก
 
สมาชิกสภา ทม.อรัญญิก
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
1. ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  งานทะเบียนราษฎร
  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
  งานเทศกิจ
  งานนิติการ
2. ฝ่ายอำนวยการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  งานการเงินและบัญชี
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
  งานบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  งานพัฒนารายได้
  งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
3. ฝ่านแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
  งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  งานวิศวกรรมโยธา
  งานสถาปัตยกรรม
  งานผังเมือง
  งานบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
  งานสาธารณูปโภค
  งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
3. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
  งานจัดการคุณภาพน้ำ
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
กองยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานป้องกันและควบคุมโรค
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานงบประมาณและเงินอุดหนุน
  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  งานการศึกษาปฐมวัย
  งานส่งเสริม ประเพณีศิลป และวัฒนธรรม
  งานบริหารงานทั่วไป
2. โรงเรียน
  โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก
(โคกช้าง)
  โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก
(หนองปลาค้าว)
   
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม
1. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานบริหารงานทั่วไป
   
 
 
 
กิจกรรม ทม.
CLICK
 
 
TRAVEL
CLICK
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-377-730 , 055-301-730 โทรสาร : 055-377-730 ต่อ 100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองอรัญญิก
จำนวนผู้เข้าชม 1,158,695 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน