รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
23 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง