ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต ปี 2566

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต ปี 2566

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ 29 มีนาคม 2566  เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ อาคารทีปวิชญ ชั้นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมกันเข้าร่วมบริจาคโลหิต