ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

ด้วยกองช่างเทศบาลเมืองรัญญิก จะดำเนินการเปลี่ยนกรวดทรายกรองน้ำ ณ อาคารประปาหมู่ที่ 3