ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด(ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด(ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ. 2566