ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
20 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า หมู่บ้านปาล์มเพลส หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.

ประชาสัมพันธ์ แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า หมู่บ้านปาล์มเพลส หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.