ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และโรงพยาบาลพุทธชินราช จะจัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 จึงขอเชิญผู้สูงอายุในตำบลอรัญญิกทุกท่าน เข้าร่วมโครงการได้ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและยา การดูแลตัวเองของผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัย และ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น รำวงย้อนยุค , การละเล่นประจำถิ่น โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก