ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 มีนาคม 2566
รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ สคพ. และพื้นที่ใกล้เคียง ????ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ เวลา 09.00 น.

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ สคพ.และพื้นที่ใกล้เคียง ????ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ เวลา 09.00 น. คุณภาพอากาศ : ????คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วัน ล่วงหน้า @กรมควบคุมมลพิษ ????คาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมฝุ่น @กรมอุตุนิยมวิทยา ?