ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพลายชุมพล พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพลายชุมพล พ.ศ. 2566