ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566