ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566