ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566