ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อภูธรจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อภูธรจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2565