ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศท่าอากาศยานพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ท่าอากาศยานพิษณุโลก พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศท่าอากาศยานพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ท่าอากาศยานพิษณุโลก พ.ศ. 2566