ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
24 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 (ซอยโนนพยอม) และ หมู่ 3 (หมู่บ้านออมสิน) ตำบลอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 (ซอยโนนพยอม) และ หมู่ 3 (หมู่บ้านออมสิน) ตำบลอรัญญิก

ด้วยกองช่างเทศบาลเมืองรัญญิก จะดำเนินการเปลี่ยนกรวดทรายกรองน้ำ ณ อาคารประปาหมู่ที่ 3