ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
24 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการกับสุนัขหรือแมวไม่มีเจ้าของ ที่มีการแจ้งร้องเรียน/ตรวจพบในที่หรือทางสาธารณะพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการกับสุนัขหรือแมวไม่มีเจ้าของ ที่มีการแจ้งร้องเรียน/ตรวจพบในที่หรือทางสาธารณะพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก