ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
23 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566