ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
23 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ