ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
20 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก