ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
17 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก

ด้วยกองช่างเทศบาลเมืองรัญญิก จะดำเนินการเปลี่ยนกรวดทรายกรองน้ำ ณ อาคารประปาหมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก เพื่อให้น้ำประปาสะอาดสามารถอุปโภค-บริโภคได้ จึงของดจ่ายน้ำประปา ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น.-16.30 น.