ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
24 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เรี่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เรี่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พ.ศ. 2566