ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
20 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

https://drive.google.com/file/d/1I6Y6Hzc5lyWtvhTdXQG4VMJZxlDEnKix/view?usp=sharing

ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์

https://drive.google.com/file/d/1tDgefdtbYpCtQCgCoD6KwmAXSLrSSbxD/view?usp=sharing

EP1 การรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง

https://drive.google.com/file/d/1NtcxIo9MxRvtO461y44mc4fq3k-LdEni/view?usp=sharing

EP2 การเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน

https://drive.google.com/file/d/1vzCY_pC3o9rFkCUOVfMeBvNsplDZXvI4/view?usp=sharing

EP3อยากรับน้องไปเลี้ยง

https://drive.google.com/file/d/1VkHeGAWZhwdfbm60t3elg3E2PAFowGrm/view?usp=sharing