ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 พฤษภาคม 2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นที่ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต สำหรับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (ร้านสะดวกซื้อ ขายปลีก จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านในศูนย์การค้า)