ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
10 เมษายน 2563
เรียนรู้...สู้โควิด-19

เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิกและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน