16 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้าย นายพรศักดิ์ อยู่คง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 2 จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป