7 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team) โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ณ ลานโดม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก