การติดต่อเทศบาลเมืองอรัญญิก

เทศบาลเมืองอรัญญิก
911/9 หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
สายด่วนสายตรง 24 ชั่วโมง (รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย) 055-378199  หรือ 055-377730 ต่อ 199
โทรศัพท์  : 0-5537-7730