หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองอรัญญิก
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
NEWS
เทศบาลเมืองอรัญญิก ยินดีให้บริการค่ะ (^_^)
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
 
การคมนาคม
  การคมนาคมในเขตตำบลอรัญญิกอยู่ในสภาพสะดวกมีถนน
สายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัด
และภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายแลข 12 และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117 เชื่อมโยงจังหวัดพิษณุโลก และอำเภอ
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
  ตำบลอรัญญิกยังมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก ซึ่งใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน
อำเภอ จังหวัด จำแนกตามประเภทของถนน ดังนี้
    ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย
    ถนน ค.ส.ล. จำนวน 181 สาย
    ถนนลูกรัง จำนวน 17 สาย
 
 
 
 
แหล่งน้ำ
    แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองคูณ คลองโคกช้าง และหนองเสงี่ยม
    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ ระบบประปาในเขตเทศบาล
 
 
 
 
ไฟฟ้าในชุมชน
  ตำบลอรัญญิกรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามารถให้บริการไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม
พื้นที่ตำบลอรัญญิก โดยมีการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะที่เทศบาลเมือง
อรัญญิกดำเนินการติดตั้งแยกรายหมู่บ้าน ดังนี้
   
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนไฟฟ้า (จุด)
1 คลองคูณ 73
2 สนามบิน 60
3 โคกช้าง (บางส่วน) 553
4 อรัญญิก 230
5 คลองมหาดไทย 421
6 หนองปลาค้าว 210
7 สะพานสาม 148
8 โคกมะตูม 264
9 โคกมะตูม (พงศ์ผกา) 344
10 ชาวแพ 122
รวม 2,425
 
 
 
 
 
ประปาในตำบล
  กำลังการผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก มีการผลิตน้ำ
ประปา จำนวน 9 แห่ง มีปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้และแจกจ่ายเพื่อ
ให้ประชาชนในตำบลใช้อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง
 
 
 
 
การสื่อสารในชุมชน
  โทรศัพท์
  การบริการโทรศัพท์ที่เปิดบริการในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก
ให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก มี 2 หน่วยงาน
คือ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) และ บริษัท CAT เทเลคอม จำกัด
นอกจากนี้ยังมีบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถ
ใช้บริการได้ดีและครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก
  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
  ตำบลอรัญญิกอยู่ในเขตเมืองพิษณุโลกจัดว่าเป็นศูนย์กลาง
ของภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และยังอยู่ในแนวทาง
  North-South Economic Corridor (NSEC) , East-West Economic Corridor (EWEC) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็น
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกศ์ หรือ Freight Village ผสมผสานกับ ศูนย์การขนส่งและโลจิสติกส์หรือ Tranport Logistics Hub เนื่องจากเป็นเมืองที่มีระบบการขนส่งหลากหลายรูปแบบ และยังอยู่ใกล้แหล่งผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และมีพื้นที่สำหรับให้หน่วยงานเอกชนเช่าเพื่อดำเนินกิจการโลจิสติกส์ เล่น Flash Express สาขาอรัญญิก , ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาณิชย์การขนส่ง เคเอสดี , บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์ สาขาพิษณุโลก ซึ่งสำหรับหน่วยงานเอกชน
 
 
 
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
  การบริการ
    กิจการเกี่ยวกับสัตว์ จำนวน 3 แห่ง
    กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม จำนวน 19 แห่ง
    กิจการเกี่ยวกับเกษตร จำนวน 2 แห่ง
    กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ จำนวน 10 แห่ง
    กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร
หรือเครื่องกล
จำนวน 54 แห่ง
    กิจการเกี่ยวกบไม้หรือกระดาษ จำนวน 4 แห่ง
    กิจการเกี่ยวการบริการ จำนวน 73 แห่ง
    กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ จำนวน 4 แห่ง
    กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์
หรือวัตถุคล้ายคลึง
จำนวน 6 แห่ง
    กิจการเกี่ยวกบปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ฯลฯ จำนวน 27 แห่ง
    กิจการอื่น ๆ จำนวน 5 แห่ง
  อุตสาหกรรม
    พระพุทธรูป   เรือนไทยจำลองจิ๋ว   ถั่วกระจก งาดำกระจก
    หมี่ซั่วสมุนไพร   คุ้กกี้สิงคโปร   ไม้กวาดดอกหญ้า
    กระยาสาท   โมบายปลาตะเพียน   หม้อแกงสูตรโบราณ
    ปลาส้ม   แชมพูใบย่านาง   ไข่เค็มกะทิ
    ไม้กวาดดอกหญ้า   พรมเช็ดเท้า   เส้นพลาสติกสาน (คุณสุธี ทองบ่อ)
    เส้นพลาสติกสาน (คุณจันทร์เพ็ญ ยิ้มละมัย)
 
 
 
 
สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว/สนามกีฬา
  ตำบลอรัญญิกมีสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งนันทนาการ จำนวน 3 แห่ง
    บริเวณริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 3
    บริเวณเกาะพุทธมณฑลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา
ร่วมกับเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
    บริเวณภายในค่ายเอกาทศรถ หมู่ที่ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-377-730 , 055-301-730 โทรสาร : 055-377-730 ต่อ 100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองอรัญญิก
จำนวนผู้เข้าชม 1,199,541 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน