หัวหน้าส่วนราชการ จำนวนผู้อ่าน 2224 คน


นายพันธ์เดช มั่งมี
ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก


     


นายธีระพงษ์ จันโทมา
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

 
นายชนกานต์ วิชาศิลป์
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
     

นางวรรณา  สมศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

นางกรวิกา  อินทศร
ผู้อำนวยการกองคลัง 


นายชนกานต์ วิชาศิลป์
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก        
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

     


นายชนกานต์ วิชาศิลป์
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก        
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสุพัตรา เนียมเครือ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ 


นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์