หัวหน้าส่วนราชการ จำนวนผู้อ่าน 1239 คน


นายพันธ์เดช มั่งมี
ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก


     


นายธีระพงษ์ จันโทมา
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

 
นายชนกานต์ วิชาศิลป์
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
     

นางวรรณา  สมศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8

นางกรวิกา  อินทศร
ผู้อำนวยการกองคลัง 8นายสยาม ขันทอง
นักบริหารงานช่าง 7
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
กองช่าง 8

     

นางอริญรดา กุคำอู่ 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสุพัตรา เนียมเครือ
นักบริหารงานสวัสดิการ 6
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ 7


นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม
นักบริหารงานสาธารณสุข 6
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7

ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 5 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์