ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
23 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า ซอยทหารอากาศ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประชาสัมพันธ์ แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า ซอยทหารอากาศ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.