25 พฤษภาคม 2566
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ปีที่ 39
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566  นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้มอบหมายให้ นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ปีที่ 39  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย ข้าราชการ ครอบครัว และอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว  ณ กองบังคับการกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3