25 พฤษภาคม 2566
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 777/95 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ของตำบลอรัญญิก ออกตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางพรศรี จงรักษ์ บ้านเลขที่ 777/95 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายบางส่วน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต   ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค  ผ้าห่ม  และเงินสด  เพื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือแบบยั่งยืนต่อไป.