4 มีนาคม 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มที่ 1

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม  2565  จังหวัดพิษณุโลกจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มที่ 1  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี นายรณชัย   จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ