29 มิถุนายน 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” ณ บริเวณทางม้าลายโรงเรียนสะพานที่ 3 New

28 มิถุนายน 2565
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา New

22 มิถุนายน 2565
มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส ให้กับ นางสมศรี สิงห์รอ ประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

21 มิถุนายน 2565
พิธีเปิดให้บริการสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 New

17 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

17 มิถุนายน 2565
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก

16 มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”

10 มิถุนายน 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

10 มิถุนายน 2565
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และเครื่องมือ ในการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมและพาดไปยังบ้านเรือนประชาชนทำให้ได้รับความเดือดร้อน

8 มิถุนายน 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”

4 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแคว” ณ บริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

3 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

3 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565
ประชุมสนับสนุนเครือข่ายเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 มิถุนายน 2565
ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้าย และข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

31 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกก จังหวัดพิษณุโลก

25 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

24 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

23 พฤษภาคม 2565
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

20 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่2

20 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”

19 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

19 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565

18 พฤษภาคม 2565
พิธีเปิดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล

12 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะส่วนราชการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Recycle City)

10 พฤษภาคม 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

9 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับคณะที่เดินทางมาแสดงความยินดี กับ นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ ข้าราชการที่โอนย้ายมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

9 พฤษภาคม 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

6 พฤษภาคม 2565
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ เทศบาลเมืองอรัญญิก

2 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้าย และข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่